Iskolai felügyelet

Kedves Szülők és Diákjaink!

Március 08-tól ismét tantermen kívüli digitális munkarendet rendelt el az EMMI. A tanulók nem látogathatják az iskolát, a tanároknak pedig digitális eszközökkel kell folytatni a tanítást.

A Szigetszentmiklósi Ádám Jenő általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete hétfőn reggel elkezdi a munkát. Ezen az első digitális munkanapon tájékoztatást fognak kapni a pedagógusoktól a Teams rendszeren keresztül a továbbiakról, minden pedagógus előre fogja közölni, hogy mikor kivel szeretne élő órában találkozni, illetve, milyen csoportokban fognak a tanulókkal együtt dolgozni. Mindent megteszünk azért, hogy tanítványaink továbbra is a megszokott színvonalon tudjanak tanulni és teljesíteni, úgy az általános, mint a művészeti oktatásban, erről már egy eljárásrend ki is került a honlapra.

További információk ezután is a honlapunkon, facebook oldalunkon, illetve a KRÉTA elektronikus rendszeren keresztül lesznek elérhetőek. Az osztályban tanító pedagógusok még a Teamsen keresztül is elérhetőek lesznek. Ezen kívül az iskola hivatalos e-mail címe is működik. Az elérhetőségeinkről is kitettünk egy tájékoztatást a honlapra is:

Iskolánk épülete az EMMI minisztere 17/2021. (III.5.) EMMI határozat alapján zárva tart 2021. március 08.-tól április 07-ig.

Kapcsolattartás munkanapokon 8.00 és 16.00 között telefonon (24/515-505), illetve az címen lehetséges.

Iskolánkba járó tanulók szülei egyéb tanulói ügyekben az osztályfőnököket keressék.

Iskolánk azonban továbbra is nyitva áll. Különösen azon szülőknek állunk a rendelkezésére, akik nem tudják megoldani a gyermek elhelyezését, amíg dolgoznak.

Kiscsoportban tudunk rájuk felügyelni, azaz csak felügyeletet biztosítani, de arra kérem Önöket, hogy igényüket indokolt esetben legalább két nappal előbb jelezzék.

Iskolánk nyitvatartási időben reggel 8 órától délután 16 óráig biztosít ügyeletet, amit kérvényezni kell az intézményvezetőnél, a megjelent rendelet szerint:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/18_2021_EMMI_hatarozat_gyermekfelugyelet.pdf

Azon tanulók, akik az iskolában felügyeletet kérnek, azoknak is kell a digitális tananyagot követni, illetve be kell pótolni, ennek követése a szülő feladata, mivel a felügyeletet nem pedagógus látja el (pedagógusaink otthonról tartják az órákat). Ez ügyben az osztályfőnökkel legyenek szívesek felvenni a kapcsolatot!

Az étkezésről mi nem tudunk gondoskodni, ez önkormányzati feladat.

Ez ügyben keressék nyugodtan az étkeztetésért felelős iskolai ügyintézőt (Becz Évát).

Akinek szüksége lenne iskolapszichológusunk segítségére, az ő jelenlegi elérhetősége:

Mindenkinek jó egészséget kívánok és kitartást az előttünk álló feladatokhoz!

Az iskolavezetés nevében Zilling Ibolya intézményvezető

Szigetszentmiklós, 2021.03.07.