Szociális segítő

Iskolai szociális segítő neve

   Dupsky Andrea

                                

Ügyfélfogadási idő:

Minden hétfőn 14:00-17:00 között az orvosi szobában

Minden kedden 8:00-11.00 az orvosi szobában

 

Elérhetőségek:

Telefonszám: +36 24/443-367

+36-20/368-96-15

E-mail:

 

A tevékenység célja:

 A köznevelési intézménybe járó gyermekeknek, azok családjának, és az intézményben dolgozó pedagógusoknak nyújt támogatást azáltal, hogy egyéni és csoportos formában segíti:

 • a gyermeket a korának megfelelő, nevelésbe, oktatásba való beilleszkedéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
 • a gyermek tanulmányi kötelezettségének teljesítését akadályozó tényezők feltárását és megoldását,
 • a gyermeket tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában,
 • a gyermek családját a gyermek iskolai életét érintő kérdésekben, valamint a nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában.
 • a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését illetve megszüntetését.

Amit nyújtunk:

 

 • egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés szülőknek (gyermeknevelési és egyéb családi problémák, életvezetési nehézségek, elakadások feltárása és kezelése érdekében);
 • információnyújtás, ügyintézésben segítségnyújtás (elérhető szolgáltatásokról, jogokról, gyermekvédelmi, szociális ellátó rendszer működéséről, anyagi problémák esetén az igényelhető támogatásokról, hátralékkezelés lehetőségeiről);
 • krízisintervenció (beavatkozás, segítségnyújtás krízishelyzetben);
 • közvetítés konfliktushelyzetekben (gyermek és gyermek, gyermek és szülő, szülő és pedagógus, gyermek és pedagógus között, szülő és pedagógus is kérheti a részvételt);
 • prevenciós foglalkozások szervezése igény szerint;
 • szociális készségek fejlesztése igény szerint csoportos formában;
 • közvetítés egyéb szolgáltatásokhoz: a probléma jellegétől függően javaslatot teszek a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, szükség esetén segítséget nyújtok a kapcsolat kialakításában;
 • pedagógusoknak konzultációs lehetőség;
 • egyéni tanácsadás gyermekeknek problémáik kezelése érdekében;
 • súlyos veszélyeztető helyzet, elhúzódó családi konfliktusok észlelése esetén, jelzőrendszeri tagként a család delegálása a család- és gyermekjóléti szolgálathoz. (Amennyiben pedagógus észleli a problémát, neki kell jelezni!).

Adatvédelemre, titoktartási kötelezettségre vonatkozóan a Család- és Gyermekjóléti Központ, illetve az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 135. § (1) bekezdése alapján kezeli a gyermek és a szülő Gyvt. 135. § (2) bekezdésében foglalt adatait.