Zongoraavató koncertünk margójára

Városunk életében központi helyet foglal el az összművészet. Közösségi tereinkben, oktatási intézményinkben gyakran találkozunk a zene, a képzőművészet, a tánc, a média köreiből érkező produktumokkal. A mai koncert egyike volt ezeknek.

2014-ben, mikor a Szebeni úton elhelyeztük az épülő oktatási intézmény alapkövét, legfőbb célunk az volt, hogy Ádám Jenő végakaratához hűen, szülővárosában egy olyan oktatási intézmény viselje nevét, ahol a zeneművészet, a hangszeres oktatás hiteles forrásból, a zenei ágazat művésztanáraitól érkező szakmai vezetéssel jut el a tanulóifjúsághoz. Amikor megnyitotta kapuit az intézmény, helyet kapott benne a zene mellett a többi művészeti ág. De a zeneoktatás az egyéni órákra épülő módszerével egyediséget élvez.

Ezt hangsúlyozva éreztem fontosnak, hogy a hangszerállomány bővítésére és innovációs célú fejlesztésére felhasználható forrásokkal itt a városban éljenek a művészeti intézményt működtető szervek. A Tankerület megkeresése, miszerint egy új hangversenyzongora érkeztetése válik lehetővé az Oktatási Minisztérium finanszírozási segítségével – egybe csengett elképzelésinkkel.

A tervet cselekedet követte, minek eredményeként az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola falain belülre került az idei naptári év elején egy Wilhelm Schimmel márkájú fekete, a maga 200 cm hosszúságával is impozáns versenyzongora.

Érdeklődéssel ültem ma a közönség soraiban. Ünnepre érkeztem, hiszen a Zene Világnapja ez. De ünnepre érkeztem azon okból is, hogy a hangszer látványát felváltsa funkciójának megtapasztalása. A zongora hangja, ahogyan az a meghívott vendégek játékában felcsendült, figyelemreméltó volt. A műsor szerkezetében végig vonult a zongorista generációk tudása.

A koncertet Raffai Péter, a művészeti iskola zenei ágazatának egykori növendéke nyitotta. Zeneiskola tanára, Tóthné Császár Ildikó alapszintű zenetanári munkája búzaszálhoz hasonlítható. A hajtás szárba szökkent, bő termést ígérve. A középszinten tanuló egykori növendék több, mint tíz perces zongorajátékában Chopin és Rachmaninov egy-egy zongoraműve a szerzők elképzelése szerint, a közönség számára is érthető tolmácsolásban vált hallhatóvá.

A műsor folytatásában a neves Szokolay zenész dinasztia ifjú zongoravirtuóza ült a hangszerhez. Mint a felkonferálásból kiderült, Szokolay Ádám Zsolt nemrégiben lett győztese a 2019-es Bartók Világversenynek. Sugárzó, ám mégis nemesen egyszerű egyénisége a választott műveken is kirajzolódott. Szinte festői ecsetvonások öltöttek képi megvalósulást abban a két Debussy műben, melyeket a Prelűdök sorából választott. Tompa, elmosódott hangokkal szinte tapintható lett az őszi Köd. Majd egy nyári éj sötét egén felvillanó fények, a Tüzijáték színes kavalkádja jelent meg képzeletünkben a zongoraművet hallgatva. Néhány átszellemült pillanat következett, mialatt a fiatal művész áthangolódott a folytatásra. Bartók Béla egyik opusza, a Táncszvit következett. Pregnánsan pergő, pontos időben érkező hegyes ritmusokkal teletűzdelt, vagy épp a népi zenészek kesergő zenei motívumait váltogatva tárta elénk a zongorán a szerző hangokba öntött elképzelését.

A folytatásban Szokolay Balázs Liszt-díjas zongoraművész lépett a pódiumra. Bár rövid ideig zongorázott, mégis elmondott mindent zenei ars poeticájáról. Az alázat, a szerzői elképzelés hiteles tolmácsolása jutott el hozzánk, közönséghez. Választása két Liszt műre esett. Elsőként az Ave Maria hangjai csendültek fel, mely hangok által az emberi belenyugvás, a pátosz öltött megformálást. Majd a Spozalizio következett, a mű, mely liszti világával inkább a szerző érzelmi oldalát, mint bravúros zongoravirtuozitását adta vissza. A hangulat, mely e művek után maradt, feltöltődést nyújtott a közönségnek.

Egy jól felépített koncert nem lehet meg fülbemászó melódiák nélkül. Ezt a célt szolgálta a Brahms tollából származó három, négy kézre készült zongoramű, melyet Szokolay Balázs és Szokolay Ádám Zsolt együttes muzsikálásában hallgathattunk végig.

Bár az előre meghirdetett időkeretet túllépte a muzsika folyama, úgy álltunk fel, hogy kaptunk valamit. Az újonnan érkezett, most avatott zongorán felcsendült, profi zongorista szakmai tudásról tanúskodó hangok bebizonyították, a zongora míves megszólaltatásához igényes példát kaptak a művészeti intézményben tanuló hangszeres gyerekek.

Szigetszentmiklós, 2019. október 1.