Tanáraink

Alsó tagozat

Pál Norbertné intézményvezető-helyettes (alsó tagozat)

Szabó Norbert osztályfőnök (1.d)


Pluhár Krisztina napközis nevelő (1.d)


Artner László Gergely osztályfőnök (1.h)


Dunai Zsuzsanna napközis nevelő (1.h)


Novákné Toma Ágnes osztályfőnök (1.i)


Koszorús Enikő napközis nevelő (1.i)


Benyóné Becz Katalin osztályfőnök (1.z)


Némethné Horváth Éva napközis nevelő (1.z)


Siposné Gombos Katalin osztályfőnök (2.d)


Bodor Beáta Adrienn napközis nevelő (2.d)


Cseh Katalin osztályfőnök (2.i)

Héthy-Hajós Marianna napközis nevelő (2.i)

Patuzzi Lászlóné osztályfőnök (2.z)


Csutorkáné Ecseri Andrea napközis nevelő (2.z)


Engelbrechtné Imre Gréta osztályfőnök (3.d)


Mályi-Kanál Judit napközis nevelő (3.d)


Tamási Andrea osztályfőnök (3.h)


Remete Róbert Gézáné napközis nevelő (3.h)


Tominné Schäffer Katalin osztályfőnök (3.z)


Pintér Zsuzsanna napközis nevelő (3.z)

Szabó Orsolya osztályfőnök (4.d)


Szeghalmi Anikó osztályfőnök (4.é)


Szlovák Edina napközis nevelő (4.é)

Szilágyi Viktória osztályfőnök (4.i)


Baranyai Anikó napközis nevelő (4.i)


Balogh-Soponyai Vivien ének-zene tanár


Bertalan Adrienn fejlesztő tanár

 

Felső tagozat

Zilling Ibolya intézményvezető, matematika tanár
Szabó Péterné
intézményvezető-helyettes (felső tagozat), matematika tanár
Hornyanné Huszkó Ildikó osztályfőnök (5.b), matematika tanár
Lukács Csaba osztályfőnök (5.d), testnevelő tanár
Perákné Rozgonyi Anita osztályfőnök (5.é), magyar nyelv és irodalom tanár
Molnár-Kármán Katalin osztályfőnök (6.b), angol nyelv és magyar nyelv és irodalom tanár
Czékus Anita osztályfőnök (6.d), matematika és magyar nyelv és irodalom tanár
Árkiné Göncz Irén osztályfőnök (6.é), ének-zene tanár
Szabó Józsefné osztályfőnök (7.b), természetismeret, biológia és kémia tanár
Fogarasiné Markstein Beáta osztályfőnök (7.c), angol nyelv és testnevelő tanár
Lukács-Múzs Mary osztályfőnök (7.é), német nyelv tanár
Polgárdi Péter osztályfőnök (8.a), történelem tanár
Kókánné Stefkó Mária osztályfőnök (8.é), magyar nyelv és irodalom tanár
Kiss Zsuzsanna osztályfőnök (8.f), természetismeret, földrajz és történelem tanár
Ari Ferenc technika, életvitel tanár
Bálint Miklós Levente informatika tanár
Balog Miroszláva angol nyelv tanár
Bihariné Kiss Anikó matematika tanár
Estók László testnevelő tanár
Hemestreich Hedvig német nyelv tanár
Kerekes Henriett történelem tanár
Kovács Erika ének-zene tanár
Kulhavi-Lestár Viktória testnevelő tanár
Papp Gyöngyvér természetismeret, biológia és fizika tanár
Rédey Lászlóné német nyelv tanár
Ress Renáta történelem tanár
Rigó Éva biológia tanár
Deák Imola fejlesztő tanár

Művésztanáraink

Andriska Szilvia
Baloghné Hámori Erika
Bokros Borbála
Brezovácz Mirjam
Cselőtei Zsófia Olga
Csuka Ágnes Karolina
Darvassi Andrea
Dér Krisztina
Dina András
Engelbrecht Gréta
Gál Róbertné
Hídvégi Éva
Horváth Róbert
Horváthné Haskó Edit
Járdányné Rajtmár Renáta
Juhász Kitti
Kincses Edit
Kovács Erika
Kovács László
Lajter Enikő
Lakatosné Sárkány Júlia
Lozsádi Judit
Schüszler Boglárka
Simon Judit
Szabó László
Szász István
Szentesi István
Szikora Krisztina
Tamás Lívia
Tóthné Császár Ildikó
Vajler-Kovács Etelka
Várföldi Mátyás
Zsirmon Zsolt